Czym jest reklama mobilna?

Data: 2010-04-26
Autor: Sebastian Konkol

Odkąd ludzkość uznała, że samo zebranie sprzedających i kupujących w jednym miejscu może nie wystarczyć dla zapewnienia efektywności funkcjonowania rynku, czyli od czasu, kiedy pierwszy sprzedawca postanowił przekrzyczeć innych zachwalając swój towar, rozwój reklamy wywoływał skokowe zmiany w sposobie prowadzenia biznesu. Zmiany w mechanizmach reklamowych były z kolei ściśle powiązane z powstawaniem i dojrzewaniem mediów masowego przekazu. Nowe formy reklamy powstawały zawsze tam, gdzie pojawiały się nowe media: druk (Gutenberg, 1455), nagrania (Edison, 1877), kino (bracia Lumière, 1910), radio (Marconi, 1895), telewizja (Baird, 1928), czy wreszcie Internet (UCLA / DARPA, 1969). Mój rówieśnik, telefon komórkowy (Cooper / Motorola, 1973), powszechnie uważany jest już za siódme medium masowego przekazu, także dysponuje potencjałem reklamowym. Jest to jednak zdecydowanie inny potencjał, o innym charakterze. Jest on tak dalece inny, że stać się może wkrótce reklamowym medium nadrzędnym w stosunku do wszystkich znanych dotąd mediów masowego przekazu.

Czytaj więcej »

„Chińskie Mury”

Data: 2010-04-01
Autor: Sebastian Konkol

W czasie niedawnej konferencji prasowej Prezes UKE, pani Anna Streżyńska, siedząc obok Prezesa TP, pana Macieja Wituckiego, powiedziała, że stan wdrażania Chińskich Murów może zagrozić powodzeniu realizacji porozumienia między UKE a TP. Cóż to jednak oznacza?

Czytaj więcej »