Scoring klientów w telekomunikacji

Data: 2009-10-21
Autor: Sebastian Konkol

Jako narzędzie wielokryterialnej oceny, scoring stosowany jest raczej powszechnie. W zastosowaniach ściśle biznesowych narzędzia scoringowe znane są w branży bankowości, gdzie służą najczęściej wyznaczaniu syntetycznej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej o kredyt. Wiele form działalności opiera się w dużej mierze na ocenach będących wynikami wyliczeń realizowanych przez narzędzia scoringowe – wskaźniki S&P czy Fair Isaac służą ocenie przedsiębiorstw, osób i papierów wartościowych. Narzędzia scoringowe znajdują także zastosowania w działalności operacyjnej operatora telekomunikacyjnego, od działań marketingowych, poprzez sprzedaż, aż po utrzymanie klienta i windykację należności.

Czytaj więcej »