Informacja zapisana w danych

Data: 2009-07-29
Autor: Sebastian Konkol

W ramach przedwakacyjnego remanentu, porządkowałem materiały, jakie nagromadziły się w czasie ostatniego roku mojego „życia naukowego” (studium doktoranckie przy IBS PAN). Poza „nabyciem porządku w papierach” udało mi się uzyskać inne korzyści z tego wysiłku – zgrupowałem kilka zagadnień, które dotyczą rozwoju nauki o przetwarzaniu danych, czyli informatyki. Częścią z tych tematów dzielę się poniżej – reszta nadal pozostanie tajemnicą naukowców. :-)

Ogólna refleksja, jaka rodzi się z porównania naukowych i komercyjnych trendów rozwoju informatyki jest taka: IT jakby się zagubiło w otaczającej nas rzeczywistości, a wręcz jakby zaczęło kreować rzeczywistość dla własnych potrzeb. W zastosowaniach komercyjnych technologia informatyczna coraz częściej ucieka od korzeni, czyli zadań przetwarzania informacji, a coraz częściej zajmuje się po prostu wyścigiem technologicznym. Jest to jednak wyścig, którego nie udaje się znaleźć uzasadnienia (lub uzasadnienia te są mocno naciągane) w powszechnych wymaganiach i oczekiwaniach odbiorców. Pisząc „powszechnych” mam na myśli większość odbiorców IT – wszystkich bez wyjątków odbiorców indywidualnych oraz przytłaczającą większość odbiorców instytucjonalnych, czego nie można mylić z zastosowaniami niszowymi, jak wojskowe zastosowania symulacji pola walki, prognozowanie zachowań atmosfery Ziemi, czy kryptoanaliza (czyli łamanie zabezpieczeń kryptograficznych, o której jednak mało się mówi). Nie warto się doszukiwać wyjaśnień z pogranicza spiskowej teorii dziejów, ale wypada wyrazić nadzieję, że ten ślepy pęd technologiczny nie doprowadzi do jakiegoś Armagedonu.

Czytaj więcej »

Crowdsourcing, czyli konkretnie co?

Data: 2009-07-20
Autor: Sebastian Konkol

Dla tych, którzy przebrnęli przez poprzedni wpis na temat crowdsoursingu i uwierzyli oraz dla tych, którzy nadal nie wierzą, kilka możliwych obszarów zastosowania współpracy ze społecznością w ramach realizacji typowych zadań wspomagających firmy: obsługa klienta, wdrażanie produktu i badania rynku.

Pierwszy z wymienionych obszarów to obsługa klienta. Podstawowym jej celem bywa zwykle dostarczanie klientom informacji pozwalających na korzystanie z produktów lub usług firmy. W zakresie obsługi klienta znajdują się także procesy bardzo formalne, jak postępowanie reklamacyjne, ale duży wysiłek jest wkładany w gromadzenie informacji, jakie mogą przydać się klientowi oraz przekazywaniu ich zainteresowanemu klientowi w odpowiedniej formie.

Czytaj więcej »

Crowdsourcing – społeczność partnerem biznesowym

Data: 2009-07-14
Autor: Sebastian Konkol

Termin “crowdsourcing” ma konotacje wykonywania prac za pieniądze – podobnie jak outsourcing, off-shoring i inne takie, a jego znaczenie opisał w czerwcu 2006 roku Jeff Howe w artykule “The Rise of Crowdsourcing” w periodyku Wired: “Remember outsourcing? Sending jobs to India and China is so 2003. The new pool of cheap labor: everyday people using their spare cycles to create content, solve problems, even do corporate R & D.” Choć nie definicje są tu najważniejsze, warto jednak jakoś przybliżyć to pojęcie. W tym celu przytoczę dwie definicje, na jakie Jeff powołuje się w swoim blogu poświęconym zagadnieniom crowdsoursingu właśnie:

“The White Paper Version: Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed by a designated agent (usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call.”

“The Soundbyte Version: The application of Open Source principles to fields outside of software.”

Kiedyś uważałem ruch Open Source za fajną inicjatywę fanatyków wymierzoną w krwiopijców z Redmond, Redwood Shores, Santa Clara czy Palo Alto. Pewnego dnia spotkałem jednak panią profesor Siobhán O’Mahony z Harvard Business School, która zajmowała się bardzo poważnie (jak na Harvard przystało) analizą zasad funkcjonowania społeczności Open Source i motywacji jej członków. Posłuchałem trochę o wynikach jej prac i wysnutych wnioskach, i od tego dnia rośnie moja fascynacja możliwościami twórczymi drzemiącymi w społecznościach – w odniesieniu zarówno do wielkości potencjału jak i jakości osiąganych wyników.

Czytaj więcej »