Rozwój produktów i zarządzanie nimi – warto przeczytać

Data: 2009-03-07
Autor: Sebastian Konkol

Zważywszy na wiek myśli zarządczej dotyczącej koncepcji produktu, nie jest zaskoczeniem, że literatura tego tematu jest raczej pokaźna. Można przeczytać tu zarówno o metodach i zasadach tworzenia produktów i zarządzania nimi, jak i o portfelowym spojrzeniu na produkty oraz o środowisku funkcjonowania tych metod. Poniżej załączam opis kilku pozycji, których lektura pozwoli na wyrobienie sobie opinii o złożoności merytorycznej i zarządczej poprawnie realizowanej funkcji zarządzania produktem.

Pierwsza pozycja, to – choćby biorąc pod uwagę autorów – solidna podstawa i dobry początek: Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong, „Marketing Podręcznik Europejski” (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, ISBN: 83-208-1358-1). To raczej pokaźna książka, która działania rozwoju produktu i zarządzania produktem osadza w szerszym kontekście działań marketingowych, jakie są zwykle prowadzone przez firmy komercyjne. Opis środowiska dla rozwoju produktów i zarządzania nimi obejmuje tu pełny przegląd zagadnień od planowania strategicznego, przez metody i zasady prowadzenia działań marketingowych, aż po pozycjonowanie, utrzymanie relacji z klientami i budowanie przewagi konkurencyjnej. Specjalny rozdział poświęcony jest tu produktowi jako koncepcji marketingowej, a w opisach innych zagadnień znajduje się wiele odnośników do koncepcji produktów. W ten sposób książka ta przedstawia kompendium wiedzy dotyczącej działań otaczających działania „produktowe”.

Kolejna książka to „Zarządzanie produktem: Od badań i rozwoju do budżetowania reklamy” autorstwa Linda Gorchels (One Press, 2007, ISBN: 978-83-246-0073-1). Jest to kompleksowa praca opisująca bogate spektrum działań, jakie powinny być realizowane w ramach zarządzania produktem, czyli już po jego wytworzeniu. Każde z poruszanych tu zagadnień, poza wskazaniem uzasadnienia i zakresu wymaganych działań, prezentowane jest przede wszystkim z perspektywy wymagań stawianych przed zarządzającym produktem. W ten sposób budowany jest profil nowoczesnego kierownika produktu. Opisane są: jego rola i zadania, wymagane umiejętności planistyczne, kompetencje zarządcze i wiedza merytoryczna. Książka zalecana przede wszystkim dla osób będących lub pretendujących do roli – posługując się polskim terminem – produkt menadżera. Ponieważ rola taka jest rzeczywiście trudna i wymagająca, warto wiedzieć, jak można sobie pomóc w jej wypełnianiu.

Kenneth B. Kahn, “The PDMA Handbook of New Product Development”, (Wiley, 2004, ISBN: 0471485241) to pozycja skupiająca się na wcześniejszym etapie działalności produktowej – rozwoju produktów, od mglistej koncepcji do momentu wdrożenia rynkowego, stanowiąc doskonałe uzupełnienie poprzedniej książki. Zawiera ona wprowadzenie do tematyki rozwoju produktu z punktu widzenia związku z organizacją macierzystą, prezentuje rynkowe uzasadnienie wagi zagadnień rozwoju produktu i przeprowadza przez pełną ścieżkę typowego projektu NPD – od badań rynkowych, poprzez prowadzenie projektu rozwoju produktu, po przygotowanie do komercjalizacji. Przedstawia także zarys prac naukowych prowadzonych pod patronatem PDMA (Product Development & Management Assiciation). Podobnie, jak wcześniej opisana pozycja może być traktowana jako biblia dla zarządzających produktem, tak niniejsza książka powinna być obowiązkową lekturą dla każdej osoby odpowiedzialnej za rozwój produktu – zarówno osób prowadzących projekt NPD, jak i kierownictwa firmy podejmujących decyzje w procesach związanych z rozwojem produktów.

Ostatnia z sugerowanych pozycji literatury to Robert G. Cooper, Scott J. Edgett, Elko J. Kleinschmidt, “Portfolio Management For New Products” (Basic Books, 2002, ISBN: 0738205141). Odnosi się ona do portfelowego spojrzenia na zarządzanie produktami na etapie ich rozwoju, czyli do zarządzania portfelem projektów NPD. Przedstawia ona rys historyczny rozwoju dyscypliny zarządzania portfelowego i zarządzania portfelem produktów w szczególności. W zakresie metodycznym prezentuje metody wykorzystywane w procesach zarządzania portfelem projektów NPD  maksymalizujących wartość portfela, wprowadzających równoważenie portfela, czy wzmacniających związek ze strategią firmy. Będąc bogato ilustrowaną przykładami i studiami przypadków, wskazuje także wyniki poprawy uzyskiwane przez światowe organizacje przy wykorzystaniu metod zarządzania portfelem produktów oraz wyzwania i nierozwiązane problemy w tym obszarze. Podkreśla także kluczowe zagadnienia „na styku” zarządzaniu portfelem projektów NPD i zarządzania firmą: integralność i wiarygodność danych, właściwą alokację zasobów firmy, związek zarządzania portfelowego z procesami wyboru projektów i nadzoru nad nimi.

Rozwój produktów, zarządzanie nimi i zarządzanie portfelem produktów znajduje się w centrum moich zainteresowań. Należy się więc spodziewać kolejnych wpisów i poleceń literatury, jeśli przeczytam coś rzeczywiście nowego – coś, co porwie mnie na tyle, żeby spisać moje przemyślenia na ten temat.

Pozostaw komentarz